Pravila privatnosti

Ova polica privatnosti odnosi se isključivo na web stranicu www.realestate-05vizija.net u vlasništvu DANKA, obrta za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu DANKA)..

Ova web stranica može sadržati i informacije trećih osoba te poveznice na web stranice trećih strana. DANKA ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo kojih drugih karakteristika takvih informacija i poveznica, te ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaje stranica na koje poveznica usmjerava korisnika. Web stranice trećih strana imaju svoje neovisne uvjete zaštite osobnih podataka te je obveza korisnika upoznati se s njima prilikom posjete tim web stranicama.

Polica privatnosti temelji se na odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) te korisnicima ovih web stranica pružaju informacije o načinu prikupljanja, korištenja, zaštite, ispravaka i brisanja njihovih osobnih informacija.

Što su osobni podaci

Pojam ‘osobni podatak’ podrazumijeva svaki podatak temeljem kojeg se korisnik izravno ili neizravno može identificirati: ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa, poštanska adresa, telefonski broj, IP adresa i sl. podaci.

Prikupljanje osobnih podataka

Ova web stranica osobne podatke (ime i prezime, email adresa) dobiva isključivo putem kontakt obrasca objavljenog na web stranici. Ostale osobne podatke ne prikuplja te ih stoga niti ne čuva, obrađuje ili dijeli s trećim osobama.

Ime i prezime te email adresa koriste se isključivo za kontaktiranje korisnika koji je ispunio obrazac na web stranici, a u svrhu pružanja odgovora na korisnikov upit te dogovora o pružanju usluga u svezi kojih je korisnik poslao upit. Podatke korisnika ne dijelimo s trećim stranama, osim ako to korisnik izričito zatraži radi pružanja odgovarajućih usluga.

Korisnik može u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje svojih osobnih podataka s web stranice.

Izmjene police privatnosti

Ova polica privatnosti odnosi se isključivo na podatke prikupljene na web stranici www.realestate-05vizija.net.

DANKA zadržava pravo izmjene police privatnosti bez prethodne najave te nije odgovorno za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz takvih izmjena.

Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranice provjeriti važeća pravila kako bi saznali za bilo kakve promjene u pravilima o zaštiti privatnosti. Daljnje korištenje web stranice www.realestate-05vizija.net od strane korisnika nakon bilo kakve promjene u polici privatnosti značit će da korisnik prihvaća izmjene.

Compare listings

Compare