Zakonodavstvo

Zakoni, pravilnici i propisi

Najvažniji zakoni u prometu nekretninama su:

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/2007, 19.10.2007.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 144/2012, 21.12.2012.)

Zakon o izmjenama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 14/2014, 5.2.2014.) Kodeks etike u poslovanju posrednika u prometu nekretnina

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 87/2008, 25.7.2008.)

Pravilnik o uvjetima pod kojima obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma mogu mjere dubinske analize stranke prepustiti trećim osobama (NN 76/2009, 1.7.2009.)

Zakon o porezu na promet nekretnina (Pročišćeni tekst: NN, 69/1997, 153/2002, 22/2011, 143/2014)

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Pročišćeni tekst: NN, 73/2013, 148/2013, 143/2014)

Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina (NN 137/2011, 30.11.2011.)

Zakon o gradnji (NN 153/13)

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)

Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 74/2014, 18.6.2014.)

Pravilnik o metodama procjene nekretnina (NN 79/2014, 30.6.2014

Compare listings

Compare